НОВИНИ

Офіційні правила акції до дня народження ТРК CITY MALL

28.04 2018

1.    Замовник та Виконавець Акції 
a.    Замовником Акції є ТОВ «Призма Альфа» (далі – «Замовник»). Місцезнаходження Замовника і адреса для кореспонденції: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченко, 33, 13-й поверх.
o    Виконавцем Акції є ПрАТ «Агентство «Інфокон» (далі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 01001, м. Київ вул. Хрещатик, 46.
2.     Мета проведення Акції 
o    Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів до ТРК «Сіті Молл» та до партнеру Акції – магазину «Алло».
3.    Тривалість та територія (місце) проведення Акції 
o    Акція триває з 01 по 28 квітня 2018 року (далі – «Період проведення Акції») і складається з наступних етапів: 
    Етап 1 – покупка на суму не менш ніж 500 грн. одним чеком в будь-якому магазині ТРК «Сіті Молл» (окрім гіпермаркету “Ашан”) у період з 01 по 28 квітня 2018 року.
    Етап 2 – реєстрація такого чеку біля фуд-корту. Реєстрація відбувається 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22 квітня з 12:00 до 17:00 та 28 квітня з 12:00 до 18:00.
    Етап 3 – розіграш призу 28 квітня після 18:00 в ТРК «Сіті Молл».
o    Акція проводиться у м. Запоріжжя, на території ТРК «Сіті Молл» (далі – «Територія проведення Акції»), що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька 1Б.
4.    Учасники Акції 
o    В Акції можуть брати участь усі громадяни України, яким на момент початку проведення Акції вже виповнилось 18 років, а також неповнолітні за участі їхніх батьків або законних піклувальників. Крім того, усі учасники з неповною чи обмеженою дієздатністю зобов’язані проінформувати відповідно батьків або законних піклувальників про участь в Акції та отримати їх згоду.
o    Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
    працівники Замовника Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
    власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
    працівники ТРК «Сіті Молл» та працівники магазинів/ресторанів/точок обслуговування тощо, представлених в ТРК «Сіті Молл»;
    іноземці та особи без громадянства;
    участь в Акції недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 
o    Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
    дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
    свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
    не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність участі такого Учасника у Акції.
5.    Умови участі у конкурсі
o    Для того щоб взяти участь у конкурсі, особі, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно: 
    У період з 01 по 28 квітня 2018 року в будь-якому магазині ТРК «Сіті Молл» (окрім гіпермаркету “Ашан”) придбати товарів на один чек на суму не менше ніж 500 грн. 
    Зареєструвати цей чек біля фуд-корту шляхом заповнення анкети. Реєстрація відбувається 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22 квітня з 12:00 до 17:00 та 28 квітня з 12:00 до 18:00.
    Розіграш призів відбудеться 28 квітня після 18:00 в ТРК «Сіті Молл».
6.    В конкурсі не беруть участь:
o    Чеки на суму менше 500 (п’ятсот) грн.;
o    Чеки із гіпермаркету “Ашан”;
o    Чеки, які вже були зареєстровані.
Замовники залишають за собою право не реєструвати чеки та учасників. У такому випадку Виконавець/Замовник зобов’язаний пояснити причину такого рішення.
7.    Подарунки (призи) та порядок їх отримання 
o    Під виграшем мається на увазі отримання можливості придбати відповідний приз за 1 грн.
o    Сертифікат на Apple iPhone X від магазину«Алло» в ТРК City Mall.
o    Для отримання призу учаснику акції необхідно пред'явити номерний відривний талон, який учасник отримує після заповнення анкети. Порядковий номер відривного талона повинен збігатися з порядковим номером анкети, яка  в свою чергу, була визначена Замовниками та/або виконавцями як виграшна. Відсутність в учасника акції відривного талона з порядковим номером може бути підставою для відмови в видачі призу.
o    Виграти  приз може виключно той учасник, який присутній на розіграші призів.
o    Для отримання виграшу, учасник повинен мати паспорт громадянина України та на вимогу Організтора пред’явити його.
o    У випадку виграшу Apple iPhone X, виграшем є виключно Сертифікат і отримати його грошовий еквівалент є недопустимим.
o    Для отримання призу від «АЛЛО» (Apple iPhone X) переможець повинен надати свої паспортні та контактні дані, а також зробити фотографію із Сертифікатом одразу після розіграшу (фото робить представник «АЛЛО» або Організатора). «АЛЛО» надішле приз кур’єром; переможець повинен оплатити доставку та 1 грн.
o    Сертифікат на Apple iPhone X дійсний вийнятково в магазині «АЛЛО» в ТРК City Mall.
o    Кількість призів обмежена.

8.    Інформування учасників Акції 
o    Детальна інформація про Акцію, офіційні Правила Акції публікуються на сайті citymall.ua також підтримка Учасників надається за телефоном +38 (044) 371 1515, + 38 (067) 408 1797. 
o    Результати Акції будуть опубліковані на сайті не пізніше 07 травня 2018 року.
o    Телефонні переговори операторів Гарячої лінії Акції з Учасником Акції можуть реєструватися засобами технічної фіксації. Учасник своєю участю в Акції надає свою безумовну згоду на таку фіксацію.
9.    Персональні дані 
o    Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням заохочення.
o    Інформація, що надається Учасниками Акції, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
o    Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних*, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення рекламної акції згідно з офіційними правилами (визначення переможця, підготовка статистичної інформації тощо).
o    Права Учасника як суб’єкта персональних даних. Учасник має право:
    на отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних;
    вимагати від Виконавця як володільця його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
    застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
o    Учасник Акції надає Виконавцеві право здійснювати автоматизовану обробку та включення персональних даних до бази персональних даних, а також інших баз даних, які Виконавцем буде створено з адміністративною та іншою метою, для забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних. При цьому Учасник підтверджує, що Виконавець не зобов’язаний повідомляти його про включення його персональних даних до бази персональних даних.
o    Учасник надає Виконавцеві право передавати його персональні дані в обсязі, що виправдані поставленою метою, третім особам, якщо така передача пов’язана зі здійсненням Виконавцем своїх обов’язків (у тому числі, але не винятково – надання інформації до державних органів, банківських установ тощо), при цьому Учасники погоджуються, що Виконавець не буде повідомляти їх, як в письмовій, так і в усній формі, про кожен випадок передачі персональних даних Учасників третім особам.
o    Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються збору, обробки, використання, зберігання і поширення його персональних даних, а також цим підтверджує, що  Виконавець та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
o    Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.
o    Виконавець/ Замовник не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником в анкеті, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Виконавець не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
Для дотримання правил учасниками Акції на розіграші буде пристуня адміністрація ТРЦ «РайON» в особі адміністратора ТРЦ. У випадку, якщо переможець розіграшу є особою, що за п. 4 не може бути учасником Акції, адміністрація ТРЦ залишає за собою право відмовити такій особі у видачі призу та розіграти цей приз знову.
В цій Акції один учасник може зайняти лише одне призове місце.

10.    Загальні умови Акції
o    Всі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
o    Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Подарунків, після їх одержання Учасником.
o    Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
o    Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
o    Процедура визначення одержувачів Подарунків не переслідує мети отримання прибутку.
o    Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом акції Замовник/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського та телефонного зв’язку.
o    Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, включаючи зміни стосовно строків доставки подарунків, набувають чинності з моменту їх розміщення Замовником на Інтернет-сайті citymall.ua
o    Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право змінювати подарунковий фонд Акції та/або окремих видів подарунків Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами.


11.    Інші положення: 
o    У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Замовника, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Замовника/Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Конкурсу, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
o    Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами Конкурсу і повинен їх виконувати.
o    Учасники Акції несуть відповідальність за правильність і достовірність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.
o    Замовник та Виконавець залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.
o    Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили.
o    Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі у Конкурсі та отримання заохочення лише за наявності окремої в кожному випадку письмової згоди Замовника.
o    Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає згоду Виконавцю/ Замовнику на збір та обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Виконавець/ Замовник самостійно несе відповідальність за внесення персональних даних в базу персональних даних та їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
o    Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Замовником/Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
o    Учасники Акції гарантують наявність у них повноважень на участь у Акції (зокрема, здійснюючи послідовність дій, передбачену цими Правилами), підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на надані фотокартки, а для осіб з неповною чи обмеженою дієздатністю – належним чином оформленого письмового дозволу від батьків/законних піклувальників на використання зображення в рекламних цілях в рамках Акції, не обмежених часом, територією чи способами використання. Учасники Акції несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.
o    Замовник та Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за даними Правилами.
 

Дізнавайся першим про розпродажі та новинки! Підписуйся на розсилку!